MAGIX Music Maker

MAGIX Music Maker 2017

Miễn phí
Comes equipped with a vast array of sounds and software instruments
Người dùng đánh giá
3.8  (73 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2017 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Produce music by simply choosing among a vast array of sounds and software instruments you need. Customize the application itself to make the creation process even easier. This music making utility comes with a new professional sound engine and free updates.
Bắt đầu làm ngay đi, không ưu tiên tri thức cần thiết!
MAGIX Music Maker 17 làm nó có thể:
Tạo của những bài hát của tôi – không có kỹ thuật biết làm thế nào! Ai cũng có thể chơi nhạc giống như một tên chuyên nghiệp lại với nhiều hơn 1, 500 mới âm thanh...... và vòng lặp và nhiều ảo nhạc cụ.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng